خدمات حسابداری

خدمات کارشناسان «گروه مالیچی» در بخش حسابداری، شامل انجام كليه امور (جاري و معوق) مالی و حسابداري مراكز، شركت ها و اصناف و بصورت زیر می باشد:

 


- کلیه خدمات حسابداری (شامل صدور اسناد، بررسي و تهيه مغايرت حساب، تهيه گزارشات، تهيه ليست بيمه و مالیات بر حقوق و ...)

- تحرير دفاتر قانونی

- حل و فصل اختلافات مالی

- كليه خدمات مالياتي (شامل مشاوره مالياتي، تهيه اظهارنامه هاي مالياتي، ارسال گزارشات فصلي، تنظیم لوايح مالياتي، دفاع در هیئت های حل اختلاف مالیاتی و ...)

- حسابرسي داخلي (شامل ایجاد کنترل های داخلی، رفع اشکال کنترل های داخلی و ...)

- تامین نيروي انسانی جهت بخش مالي (شامل كمك حسابدار، حسابدار، مدير مالي و ...) بصورت تمام وقت يا پاره وقت (با نظارت و پشتيباني شرکت مالیچی)

- خدمات بيمه (شامل مشاوره، کنترل قراردادها مطابق با قوانین وزارت کار و ...)

- ترجمه صورتهاي مالي فارسي به انگليسي

- آموزش حسابداري كاربردي (جهت كاركنان شركتها، صاحبان اصناف، دانشجويان و ...)