درباره مالیچی

 

«گروه مالیچی» در سال ۱۳۹۳ فعاليت خود را آغاز نمود و در سال ۱۳۹۴ تحت نام شرکت «پردازش ارقام مالیچی» به شماره ثبت ۴۸۱۶۶۱ نزد اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به  ثبت رسيده است.

از بدو شكل گیری «گروه مالیچی»؛ تخصص محوری و جذب نیروهای انسانی مجرب، تحصيل كرده و جوان، بعنوان يك اصل کلیدی مورد توجه قرار گرفت. در جریان کار، تمسک به عنایت و الطاف الهی و ارتقاء دانش فنی مجموعه بر مبنای آموزش‌های مستمر و حضور فعال در عرصه‌های اقتصادی، مالی، سرمايه گذاری و حسابداری، سبب شده است تا اين شركت، همواره روند رو به رشدی را داشته باشد.

«گروه مالیچی» هم اكنون در چهار حوزه «خدمات سيستم‌های مالی و حسابداری»، «خدمات سرمایه گذاری»، «خدمات مديريت مالی» و «خدمات حسابداری» بصورت مجزا و در هر بخش با استفاده از كارشناسان مجرب و متخصص آن حوزه مشغول فعاليت می باشد.